Brecht Vandenbroucke

Beeldend kunstenaar Brecht Vandenbroucke (°1986) studeerde Art en Design aan Sint Lukas en maakt vooral handgeschilderde tekeningen, een mix tussen strip en illustratie, met referenties naar de popcultuur. Hij is zowel geïnspireerd door Disneycartoons als door popart.

In 2014 verscheen zijn meest bekende werk White Cube waarin hij commentaar geeft op de kunstwereld. Dit werk verscheen al in 5 landen.

Deze complexe, zeer gedetailleerde tekeningen en schilderijen tonen zowel apocalyptische scenes als het alledaagse leven.

Zijn werk is kleurrijk, fel, heel herkenbaar en speelt met codes en grenzen, waardoor het tegelijkertijd humoristisch en maatschappijkritisch wordt.

Vandenbroucke’s illustraties verschijnen regelmatig in nationale en internationale kranten en magazines, zoals the New York Times, Wired, Tetu, De Morgen en Knack.

Dat zijn striptekeningen en schilderijen in een galerie komen is heel logisch voor de kunstenaar, want hij ziet geen onderscheid tussen strips en kunst. Op de laatste pagina van White Cube moet zijn protagonist in de boekenwinkel kiezen tussen 'art' en 'comix', een onmogelijk dilemma, dus loopt hij dwars door de muur heen. Een sterk statement!

Brecht Vandenbroucke speelt met grenzen. hij doorbreekt de traditionele vakjes van de strip, maar heft ook de verschillen op tussen man en vrouw; in zijn werk zie je vaak androgyne figuren.

website