Land- and stonescapes

In onze expo voor het zomerverlof 'Land-and stonescapes' brengen we Francis Bekaert en Johan Parmentier.    Francis Bekaert was in 2016 de winnaar van de Gaverprijs. We brengen deze beloftevolle schilder in combinatie met de bijzondere stenen en bronzen sculpturen van Johan Parmentier. U bent van harte welgekomen tijdens de vernissage op zaterdag 19  mei vanaf 14u. De expo loopt dan nog tot en met 24 juni.

Francis Bekaert’s manier van schilderen -gelaagd, alomvattend en picturaal- is gericht op het creëren van universele, eigenzinnige en op het eerste zicht mysterieuze beelden. Als toeschouwer zweef je als het ware door het gebied tussen slapen en ontwaken, tussen figuratie en abstractie. Verstrikt in ruimte en tijd. De grenzen van het onderwerp worden gemarkeerd door subtiele verftoetsen die licht en schaduw suggereren, waardoor beelden ontstaan die een unheimlich gevoel opwekken. Zijn schilderkunst lijkt heel goed te weten wat het doet, zoekend naar broosheid, grenzen aftastend, tot een nieuwe dimensie ontstaat waarin de toeschouwer als passant en observator de mogelijkheid krijgt om tot een eigen interpretatie of projectie te komen. Volgens de Gentse kunstcriticus Daan Rau is Bekaert duidelijk een schilder pur sang die een boeiend en eigenzinnig parcours aflegt, geïnspireerd (maar niet gebonden) aan het verleden en de grote traditie.

Ook de werken van Johan Parmentier echoën aan het begrip tijd en hebben een tijdloos karakter door hun soberheid en verstilling. In een interview met Eric Bracke in ons Erfdeel verduidelijkt Parmentier zijn trage manier van werken. Johan Parmentier:  ‘Tijd is een hard gegeven in het creatieproces, je moet hem proberen tot vriend te maken door te wachten tot het juiste moment is aangebroken.’

Dat verklaart waarom hij soms maandenlang alleen tekent. Pas als hij er mentaal klaar voor is, gaat hij met de tastbare materie aan de slag. De kunstenaar houdt schetsboeken bij en studeert lang op een project vooraleer hij komt tot de uitvoering.

Eric Bracke: 'Johan Parmentier hakt en zaagt massieve steenblokken tot basale, driedimensionale beelden. Zijn stenen sculpturen zijn nonfiguratief en rudimentair van vorm. Hij wil de steenbrokken niet zozeer in een vorm dwingen als wel, zo zegt hij zelf, hun specifieke taal versterken. Die taal komt tot uiting via de morfologie en de eigenheden van de materie.' 

Wanneer je de werken van Johan Parmentier ziet, doen ze denken aan archaïsche beelden, monolieten uit een ver verleden. De massiviteit van zijn werken vind je ook in zijn kleinere sculpturen en tekeningen en dat maakt indruk.

Vriendelijke groeten en hopelijk ontdek je dit in de galerie!

John en Veerle

 

Land -and stonescapes: Francis Bekaert en Johan Parmentier

van 19 mei tot 24 juni, open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 u (of op andere momenten na afspraak)

Galerie 10a, zolderstraat 10 a, 8553 Otegem